ام آی ام برند

اردبیل ( اردبیل )

بازگشت به : دسته بندی محصولات ام آی ام شاپ

یکی از اهداف اصلی دیگر ما در ام آی ام برند ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی کسب و کارها و ایده پردازی و اختراعات تولید داخلی با تکیه بر دانش و نبوغ نیروی جوان ایرانی می باشد.