ام آی ام برند
عسل کندو
75,000 60,000 تومان
عسل کندو*
145,000 105,000 تومان
عسل با موم کندو*
150,000 110,000 تومان
یکی از اهداف اصلی دیگر ما در ام آی ام برند ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی کسب و کارها و ایده پردازی و اختراعات تولید داخلی با تکیه بر دانش و نبوغ نیروی جوان ایرانی می باشد.