ام آی ام برند

MiM کارآفرینی

بازگشت به : دسته بندی محصولات ام آی ام برند

یکی از اهداف اصلی دیگر ما در ام آی ام برند ایجاد بستری مناسب برای درآمدزایی با تکیه بر نیروی جوان ایرانی می‌باشد.