ام آی ام برند

ام آی ام شاپ - شهری

کاربر گرامی ، خدمات و محصولات تفکیک شده بر اساس هر شهر به دلیل دسترسی آسان تر به محصولات شهرهای مختلف ایران می باشد . بعضی از خدمات و محصولات تعریف شده قابل سفارش از تمامی نقاط ایران است. اما بعضی از خدمات و محصولات فقط برای فروش در آن شهر یا استان می باشد.
در نمایش محصولات نوع فروش آن محصول ( شهری ، استانی و کشوری ) مشخص شده است.

یکی از اهداف اصلی دیگر ما در ام آی ام برند ایجاد بستری مناسب برای درآمدزایی با تکیه بر نیروی جوان ایرانی می‌باشد.