ام آی ام برند
طرح ترلان کرم
3,200,000 تومان
طرح نایین کرم
3,200,000 تومان
طرح لوکس کرم
1,600,000 تومان
طرح لوکس کرم
3,200,000 تومان
یکی از اهداف اصلی دیگر ما در ام آی ام برند ایجاد بستری مناسب برای درآمدزایی با تکیه بر نیروی جوان ایرانی می‌باشد.