ام آی ام برند
دستگاه وکیوم
410,000 381,000 تومان
جا حبوباتی آکرولیک
1,300,000 1,079,000 تومان
یکی از اهداف اصلی دیگر ما در ام آی ام برند ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی کسب و کارها و ایده پردازی و اختراعات تولید داخلی با تکیه بر دانش و نبوغ نیروی جوان ایرانی می باشد.