ام آی ام برند
پکیج پرزنتور
146,000 127,500 تومان
پکیج استج
84,000 81,000 تومان
پکیج استارتر
85,000 81,750 تومان
عرق کاسنی
8,000 تومان
رانی هلو
4,000 تومان
رانی انبه
4,000 تومان
لپه 5ستاره
27,000 تومان
عدس 5ستاره
17,500 تومان
یکی از اهداف اصلی دیگر ما در ام آی ام برند ایجاد بستری مناسب برای درآمدزایی با تکیه بر نیروی جوان ایرانی می‌باشد.