ام آی ام برند

لیست مجوزها

 

 

برای دریافت فایل PDF  مجوزات روی لینک زیر کلیک کنید.

http://files.mimbrand.ir/user/mojavezha.pdf

یکی از اهداف اصلی دیگر ما در ام آی ام برند ایجاد بستری مناسب برای درآمدزایی با تکیه بر نیروی جوان ایرانی می‌باشد.