ارتباط با ما

ارتباط با ما

تلفن

 

 

آدرس

بخش مرکزی ، دهستان دودانگه ، روستای کردستان بزرگ ، خیابان فرعی ، خیابان اصلی روستای کردستان بزرگ ، پلاک 0 ، طبقه همکف - بخش مرکزی _ روبروی پل مارون - شهرک کردستان بزرگ  
کد پستی : 6366163384